MENU
Logo Made in Germany MTA Vietnam 2017

nhà triển lãm/nhà trưng bày & sản phẩm

{N) nhà triển lãm đã tìm được

ALD Vaccum Technologies GmbH

ALD Vacuum Technologies chuyên sản xuất các hệ thống lò nấu luyện, đúc và xử lý nhiệt trong môi trường chân không với phương pháp tôi thể khí hoặc dầu cho ứng dụng tôi, thấm carbon.

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức