MENU
Logo Made in Germany MTA Vietnam 2017

nhà triển lãm/nhà trưng bày & sản phẩm

{N) nhà triển lãm đã tìm được

ARNO Werkzeuge S.E.A Pte., Ltd.

ARNO là nhà cung cấp các sản phẩm có tính sáng tạo và đáng tin cậy. ARNO kết hợp các giá trị của truyền thống Đức cùng với các công nghệ cắt gọt kim loại tiên tiến..

Kaltenbach GmbH + Co. KG

KALTENBACH (Germany) is one of the leading worldwide manufacturers of machinery for the processing of steel, aluminium and other non-ferrous metals.

E. Zoller GmbH & Co. KG

Global market leader in the field of tool presetting, measuring and inspecting for more precision and productivity. Innovative software for managing cutting tools of all kinds.

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức