MENU
Logo Made in Germany MTA Vietnam 2017

nhà triển lãm/nhà trưng bày & sản phẩm

{N) nhà triển lãm đã tìm được

Diatest H. Költgen GmbH

DIATEST sản xuất các dụng cụ đo độ chính xác cao và cung cấp các giải pháp đo lường, cũng liên quan đến Industrie 4.0 và VDA Volume 5.

J.N. Eberle & Cie. GmbH

Eberle has attained a leading position worldwide with high performance band saw blades and precision strip steel products. The manufacturing has been exclusively based in Germany.

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức