MENU
Logo Made in Germany MTA Vietnam 2017

nhà triển lãm/nhà trưng bày & sản phẩm

{N) nhà triển lãm đã tìm được

WERKZEUG-EYLERT GmbH & Co. KG

Werkzeug-Eylert is a German distributor supplying worldwide industries, enterprises and authorities with all types of industrial quality tools.

TRUMPF Pte., Ltd.

The high-technology company TRUMPF provides manufacturing solutions in the fields of machine tools for sheet metal processing, lasers and electronics.

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức