MENU
Logo Made in Germany MTA Vietnam 2017

Hoffmann Quality Tools Asia Pacific Pte., Ltd .

Gian hàng số: AB4-05

www.hoffmann-group.com
v.chan@hoffmann-group.com

Sản phẩm và dịch vụ

Liên lạc

Địa chỉ
Hoffmann Quality Tools Asia Pacific Pte., Ltd .
25 International Business Park #02–61/64
609916 Singapore
Singapore

Điện thoại: +65 65 628160Business matching
Get in contact with German companies in 3 easy steps! With one single question you can reach all relevant German Pavilion exhibitors of your selected industrial branch.

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức