MENU
Logo Made in Germany MTA Vietnam 2017

Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang(BMWi)

Gian hàng số: L 20

www.bmwi.de


Về chúng tôi

Thông tin chung - Gian hàng Đức

Trình diễn chính thức của Đức được tài trợ bởi Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang (BMWi) phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp Hội chợ Thương mại Đức (AUMA)

Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang(BMWi) www.bmwi.de

Hiệp hội Công nghiệp Hội chợ Thương mại Đức (AUMA) www.auma.deLiên lạc

Địa chỉ
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)
Villemombler Str. 76
53123 Bonn
Germany

Điện thoại: +49 228 996150
: +49 228 996154380Business matching
Get in contact with German companies in 3 easy steps! With one single question you can reach all relevant German Pavilion exhibitors of your selected industrial branch.

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức