MENU
Logo Made in Germany MTA Vietnam 2017

Những sự kiện khác

Tại đây quý vị có thể xem các trưng bày Pavilion Đức của địa phương hoặc đề tài liên quan tới phần trình diễn này. Tổng quan về tất cả các trưng bày của Đức có thể tìm thấy tại địa chỉ www.german-pavilion.com

 
SIMTOS 2018

3 – 7 April 2018 – Goyang/Seoul, Korea

The 18th Seoul International Manufacturing Technology Show

www.simtos.german-pavilion.com

 
CCMT 2018

9 – 13 April 2018 – Shanghai, P. R. China

Shanghai International Fair for CNC Machine Tool Components & Attachments China

www.ccmt.german-pavilion.com

 
VIETNAMWOOD 2017

18 – 21 October 2017 – Ho-Chi-Minh-City, Vietnam

The 12th International Woodworking Industry Fair

vietnamwood.german-pavilion.com

 
analytica Vietnam 2017

29 – 31 March 2017, Hanoi, Vietnam

International Trade Fair for Analysis, Biotechnology, Diagnostics, Laboratory Technology and Services with analytica Vietnam Conference

analytica-vietnam.german-pavilion.com

 
ProPak Vietnam 2017

21 – 23 March 2017 – Ho Chi Minh City, Vietnam

International Processing and Packaging Exhibition

propak-vietnam.german-pavilion.com

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

Đơn vị tổ chức hội chợ của quý vị

danh sách in  |  giữ lại dưới dạng PDF
Đây là người tổ chức riêng cho quí vị để bố trí các buổi tiếp xúc của quí vị với các nhà triển lãm Đức